Bilder av Nunneört
Corydalis Vent.

Vetenskapliga synonym: C. fabacea (Retz.) Pers. Svenska synonym: liten nunneört, små-nunneört  
 
Familj: Papaveraceae     Släkte: Corydalis     Textfakta
Vanleg lerkespore, Lerkespore,  Liden Lærkespore,  Hentokiurunkannus,  Mittlerer Lerchensporn

Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk!
De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan mitt
skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt. 

COPYRIGHT
:  All photographs on this site are my copyright. 
If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.  
However, if you wish to make any commercial use of these images then you will require my permission.  
High quality images of any of these photographs can be supplied on request. 
You may contact me by E-mail

  Tillbaka.   Webbgubbe: Bosse Malmgren