Rönn och Rönnbär i bilder.
Sorbus aucuparia L.

Vetenskapliga synonym: S. glabrata (Wimm. & Grab.) Hedl. (ssp. glabrata)
Svenska synonym: vanlig rönn (ssp. aucuparia), nordrönn, lapprönn (ssp. glabrata)
Rogn  Almindelig Røn  Kotipihlaja, Pihlaja  Reyniviður  Rowan  Eberesche

Familj: Rosaceae   Släkte: Sorbus   Textfakta
 

Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk!
De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan mitt skriftliga
tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt. 

COPYRIGHT
:  All photographs on this site are my copyright. 
If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.
However, if you wish to make any commercial use of these images then you will require my permission. 
High quality images of any of these photographs can be supplied on request. 
You may contact me by Email:
 

Tillbaka till sidan ett.      E-post till oss:  

  Klicka på bilden = STOR bild.